Specialistsjuksköterskeprogram

Här hittar du svar på frågor gällande specialistsjuksköterskeprogrammet i psykiatrisk vård och specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning distriktssköterska.

Vilka utbildningar har ni på avancerad nivå?

Institutionen för vårdvetenskap har på avancerad nivå:

Vilka fristående kurser har ni? Var hittar jag information om dem och när går de?

Vi har olika fristående kurser beroende på termin. Information om vilka fristående kurser vi har för respektive termin finns här på hemsidan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och på www.antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hur gör jag för att söka?

För våra program på avancerad nivå har vi central antagning och du söker via antagningsenheten (UHR, Universitets- och högskolerådet) på www.antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan är öppen mellan 15 februari till den 15 mars och brukar vara öppen för sen anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För våra fristående kurser på avancerad nivå har vi lokal antagning och du söker enklast via vår hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ansökningsblanketten finner du under Fristående kurser i vårdvetenskap. Det är viktigt att du skickar in alla de handlingar som krävs för behörighet, ofullständig ansökan behandlas ej. Ansökningshandlingarna skickar du in till institutionens studiehandläggare.

Vilken behörighet krävs till era utbildningar på avancerad nivå?

För våra program och kurser krävs grundläggande behörighet samt särskild behörighet. För mer information se under respektive program och kurs här på hemsidan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När får jag information om jag har kommit in på den sökta utbildningen/kursen?

Har du sökt till ett av våra specialistsjuksköterskeprogram får du antagningsbeskedet via antagningsenheten (UHR, Universitets- och högskolerådet). Observera att vi endast har antagning till höstterminen.

Har du sökt till någon av våra fristående kurser på avancerad nivå får du ett mejl med antagningsbeskedet. Detta får du i god tid innan kursstart. Det är viktigt att du tackar ja/nej om du blivit antagen.

Jag har kommit in på utbildningen. Hur får jag information om programstart och kursstart?

När du tackat ja till din utbildning får du ett mejl med information om registrering, upprop, schema, kursplan och litteratur och inloggningningsuppgifter till våra system.

Här hittar du mer information om terminsstart. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur gör jag om jag vill byta till Marie Cederschiöld högskola?

Om du har påbörjat ett program vid ett annat lärosäte och vill byta till Marie Cederschiöld högskola ansöker du som vanligt på Antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – vi har ingen antagning till senare del av program. Om du blir antagen kan du ansöka om att få de kurser som du har läst tidigare tillgodoräknade.

En ansökan om tillgodoräknande gör du efter att du har blivit antagen. Ansökan gör du via Ladok när du har registrerat dig på programmet, för mer information om ansökan hittar du här Öppnas i nytt fönster..

Jag har kommit in på utbildningen. Hur får jag information om programstart och kursstart?

När du tackat ja till din utbildning får du ett mejl med information om registrering, upprop, schema, kursplan och litteratur och inloggningningsuppgifter till våra system.

Här hittar du mer information om terminsstart. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad händer om jag inte kan komma på registrering och terminsupprop?

Om du får förhinder att komma på registrering eller upprop är det viktigt att du hör av dig till studiehandläggarna på utbildningsstod@mchs.se i god tid innan, annars kan du förlora din plats.

Var hittar jag kursplaner och litteraturlistor?

Kursplaner med litteraturlistor hittar du på högskolans hemsidan. Kursplaner för specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning distriktssköterska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Kursplaner för specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning psykiatrisk vård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hur gör jag som har en reservplats?

Om vi behöver ta in reserver kommer vi kontakta dig via mejl. Det är viktigt att du har lämnat korrekt telefonnummer och e-postadress i ansökan så att vi lätt kan nå dig, om det skulle behövas. Reservantagningen pågår ca en vecka in i terminen. Senare än så kallar vi inte in några fler.

Vilken information får jag som reserv?

Som reserv får du inte ett mejl från högskolan förrän du har blivit antagen, dvs att besked har kommit från studiehandläggare.

Jag är reserv och har blivit antagen, vad händer nu?

Har du blivit kontaktad av en studiehandläggare och blivit erbjuden en plats på programmet ska du tacka ja eller nej så snart du kan. Har du tackat ja kommer du att få ett mejl med information om terminsstart, registrering, schema, kursplan och litteratur och inloggningsuppgifter till våra system.

Om du tidigare läst kurser eller del av kurser med godkänt resultat som motsvarar något inom dina nuvarande studier, kan du ansöka om tillgodoräknande av de tidigare studierna. Även annan utbildning samt yrkesverksamhet kan vara aktuella kunskaper som kan tillgodoräknas.

För att ansöka om tillgodoräknande måste du vara antagen till utbildning vid Marie Cederschiöld högskola.

För mer information om hur du ansöker, hittar du här.

Som student kan du ansöka om studieuppehåll om du skulle behöva ta en termin eller två ledigt från studierna. Ansökan kan du få av studiehandläggarna eller hitta på studentwebben. Studieavbrott innebär att du avsäger dig din plats på utbildningen och inte kan återkomma.

Länk till information om ansökan Öppnas i nytt fönster.

Anstånd med studiestart, vad betyder det?

Om du har blivit antagen på en utbildning men inte kan ta platsen i anspråk den termin som utbildningen startar har du möjlighet att få anstånd med studiestarten, det vill säga att man skjuter upp studiestarten.

Om du vill ansöka om anstånd ska du inte registrera dig på din utbildning! En ansökan om anstånd kan inte beviljas om studierna har påbörjats och du är registrerad i Ladok på kurs eller program. Är du registrerad på utbildningen ska du ansöka om studieuppehåll, se ovan.

Länk till information om ansökan

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning distriktssköterska: Kurserna verksamhetsförlagd utbildning sker i verksamheter inom Region Stockholm och går på helfart under 5 veckor (32 timmar/vecka). För mer information om kurserna i programmet se här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Specialistsjuksköterskeprogrammet i psykiatrisk vård: Kursen verksamhetsintegrerat lärande 7,5hp sker i verksamheter inom Region Stockholm och går på helfart under 5 veckor. För mer information om kurserna i programmet se här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Högskolan erbjuder alla studenter att studera på lika villkor i en tillgänglig studiemiljö. Läs mer på sidan Studera med funktionsnedsättning. Öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 april 2024