Studera med funktionsnedsättning

Se vår introduktionsfilm om pedagogiskt stöd:

Marie Cederschiöld högskola erbjuder alla studenter att studera på lika villkor i en tillgänglig studiemiljö. Studenter med varaktig funktionsnedsättning kan ansöka om pedagogiskt stöd. De stöd och anpassningar som erbjuds är individuellt anpassade.

Förutsättningar för pedagogiskt stöd och anpassning i studiesituationen
För att få pedagogiskt stöd krävs ett intyg om varaktig funktionsnedsättning från läkare, logoped, psykolog eller audionom. En varaktig funktionsnedsättning kan vara till exempel dyslexi, syn- eller hörselnedsättning, psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller kronisk värk.

Några exempel på anpassningar och stöd:

  • Anpassad kurslitteratur
  • Anteckningshjälp på föreläsningar
  • Anpassad examination
  • Mentor

Läs mer om de olika stöden längre ner på sidan under anpassad kurslitteratur och anpassningar och stödformer i studiesituationen.

Under ansök om pedagogiskt stöd nedan finner du information om hur ansökan går till.

Högskolan använder sig av ett nationellt webbaserat administrationssystem, som handhas av Universitets- och högskolerådet (UHR) för att administrera det pedagogiska stödet. Även om systemet är nationellt är alla ansökningar till Marie Cederschiöld högskola endast synliga för samordnaren här på högskolan. På samma sätt är dina eventuella ansökningar till andra lärosäten inte synliga för oss.

Ansök om pedagogiskt stöd
Ansök om riktat pedagogiskt stöd genom att klicka på länken nedan och använd dig av inloggningsalternativet Antagning.se. I ansökan kommer du behöva bifoga ditt läkarintyg, utredning eller motsvarande som styrker din funktionsnedsättning. Om du inte har tillgång till en skanner går det bra att fota av sidorna och bifoga dessa.

Om du behöver hjälp med din ansökan, har frågor eller funderingar kan du kontakta samordnaren för pedagogiskt stöd.

Vad händer efter att ansökan är inskickad?
Efter inkommen ansökan blir du kontaktad av samordnaren för att boka in ett samtal om vilket stöd som du är i behov av och vad vi kan erbjuda dig.

Som student med en läsnedsättning som gör det svårt att läsa tryckt text har du rätt att få kurslitteraturen anpassad. Oftast sker detta med talböcker, via Legimus, och genom talsyntes som ger dig möjlighet att få elektronisk text, såsom vetenskapliga artiklar, uppläst.

Talböcker
I Legimus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. får du åtkomst till all inläst kurslitteratur. Legimus finns som app till iPhone/iPad och Android, samt som webbspelare via Legimus webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan välja att streama eller ladda ner böckerna för att läsa offline. Talböcker består oftast av både ljud och text, dock är det en del som endast består av ljud.

Titta gärna på filmen om att studera med talböcker nedan:

För att kunna logga in i Legimus behöver du ett konto. Biblioteket hjälper dig med att komma igång med tjänsten. Boka introduktion till Legimus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Talsyntes
Alla högskolans studenter och personal har tillgång till talsyntesen och rättstavningsprogramet ClaroRead Plus, oberoende av funktionsnedsättning eller inte. Med ClaroRead Plus kan du få all elektronisk text på din dator, såsom Word-dokument, PDF-filer, webbsidor och mejl upplästa. Du har tillgång till ca 20 språk, bland annat svenska och engelska. Det finns även en funktion i programmet som är en avancerad stavningskontroll utvecklad för personer med dyslexi. Denna del är kompatibel med Microsoft Word. Programmet finns till PC och Mac.

Mer info om hur du laddar ner programmet och installerar det finner du under Programvaror som hjälpmedel på studentwebben.

Om du önskar hjälp med att komma igång med programmet kan du boka en tid tillsammans med samordnaren för pedagogiskt stöd. Du får då hjälp med att installera programmet på din privata laptop samt en genomgång av programmet.

 

Anpassad examination
Anpassad examination kan vara utökad skrivtid vid salsexamination eller senare inlämning av hemexamination. Det kan också vara möjligheten att skriva salsexamination på dator med talsyntes och rättstavningsprogram och/eller att få skriva salsexamination i mindre grupp.

Anteckningshjälp
Om du inte själv kan göra bra anteckningar under föreläsningar eller annan undervisning kan du få anteckningsstöd. Det är en kurskamrat som hjälper dig att föra anteckningar och som får ersättning för jobbet av högskolan. Oftast ordnar du antecknaren själv, men samordnaren kan hjälpa till att hitta en antecknare om du inte har möjlighet.

Mentor
Du som har en neuropsykiatrisk eller psykisk funktionsnedsättning kan beviljas mentorstöd. Det kan vara en student som har kommit lite längre i sina studier och som kan hjälpa dig med att organisera och planera dina studier, samt konkretisera institutionens förväntningar på dina studieuppgifter.

Utbildningstolkning
Teckenspråkstolk eller skrivtolk kan anlitas för dig som är döv eller har en hörselnedsättning som kräver detta.

Anpassat studiemedel
Studenter som har en funktionsnedsättning kan i vissa fall få sänka studietakten men behålla samma studiemedel som tidigare. Mer info finns på CSN:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Marie Cederschiöld högskola bedriver ett aktivt och målinriktat arbete för studenter med dokumenterade varaktiga funktionsnedsättningar. Marie Cederschiöld högskola har som ambition att ge studenter med funktionsnedsättning möjlighet att genomgå utbildning på lika villkor som studenter utan funktionsnedsättning.

Här kan du läsa mer om högskolans riktlinjer för pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning:

Alla studenter vid högskolan har möjlighet att få individuell handledning i sitt akademiska skrivande. Det innebär att du som student får möjlighet att diskutera din text och/ eller din skrivprocess med en handledare. Handledaren har inga ämneskunskaper och kan därför inte hjälpa dig med innehållet, utan handledningen rör språket i din text. Några gånger per termin ges även möjligheten att delta i tematräffar i akademiskt skrivande.

Vilka svårigheter i studierna upplever studenter som har dyslexi? I fem korta filmer beskrivs olika undervisningssituationer ur ett studentperspektiv och hur lärare kan agera för att underlätta dessa situationer. Filmerna är framtagna i Lika villkorsarbetet vid Uppsala universitet.

Det finns mängder av appar till smartphones, surfplattor och datorer som kan effektivisera och underlätta akademiska studier. Exempelvis kan det vara appar för tankekartor, organisering, grupparbeten, memoreringsspel och mindfulness. Våra apptips hittar du nedan:


I foldern Undervisa tillgängligt , 4 MB, öppnas i nytt fönster. hittar du information som du behöver när du kommer i kontakt med studenter med funktionsnedsättning. Att undervisa tillgängligt innebär att ta hänsyn till studenters behov utifrån deras funktionsnedsättning. Anpassningarna kan vara avgörande för studenter med en funktionsnedsättning men kan också gynna hela studentgruppen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 februari 2024