Socionomprogrammet

Här hittar du svar på frågor om socionomprogrammet. Svar på många frågor finns även på vår hemsida: här Länk till annan webbplats..

Socionomprogrammet håller till vid campus Ersta.
Stigbergsgatan 30 i Stockholm.

90 studenter antas varje hösttermin.

3,5 år, studierna bedrivs på helfart.

De handlingar du ska skicka in är de som krävs för behörighet. För information om behörighet se hemsidan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.till programmet.
www.antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer information om vilka handlingar du ska skicka in.

Ansökningen öppnar den 15 mars och sista dagen att söka är 15 april.

Du ansöker till socionomprogrammet via antagningsenheten Antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansöka via intervjukvoten
Du kan också söka via intervjuantagningskvoten. Gör en ansökan till programmet på Antagning.se. Ange vårt program som förstahandsval samt gör en intresseanmälan via länk på vår hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan till intervjukvoten är öppen under samma tid som den nationella antagningsomgången. Blir du antagen via intervjukvoten får du besked om det på ditt konto på Antagning.se där du tackar ja/nej till din plats. Om du söker via intervjukvoten behöver du uppfylla det generella behörighetskraven till programmet.

För behörighet till socionomprogrammet krävs grundläggande behörighet till högskolestudier samt särskild behörighet: samhällskunskap A eller 1b/1a1+1a2 och Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c. Urvalsgrunder är betyg och högskoleprov. För mer information om behörighet se www.antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vår högskola har även en intervjuantagningskvot. Läs mer om intervjuantagning på hemsidan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Information om att söka reell kompetens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Information om högskoleprovet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Antagningsbeskedet får du via antagningsenheten (UHR, Universitets- och högskolerådet). Det första antagningsbeskedet för höstterminen får du i juli månad och det andra antagningsbeskedet får du i början av augusti.

Alla antagna får ett välkomstbrev per e-post med information om registrering, upprop, schema, litteratur och inloggning till våra system. Brevet skickas ut i nära anslutning till terminsstart.

Var hittar jag mitt schema?

Schema för respektive kurs publiceras senast 2 veckor före kursstart. För att nå ditt schema behöver du logga in i högskolans lokalbokningssytem Time Edit. Läs mer om Time Edit här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När börjar och slutar terminerna?

Du hittar aktuella terminstider här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Institutionen har inga sport- och påsklov. Vi har dock juluppehåll. Ledigheter under sportlovs- och påskveckorna beviljas därför inte.

Här hittar du mer information om terminsstart. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du information om var du hittar dina kursplaner och litteraturlistor: Terminsstart. Öppnas i nytt fönster.

Om du får förhinder till att komma till registrering eller upprop är det viktigt att du hör av dig till studiehandläggarna innan, annars kan du förlora din plats.

E-post studiehandläggare: utbildningsstod@mchs.se

Visar det sig att vi behöver ta in reserver kommer studiehandläggarna att mejla eller ringa. Det är viktigt att du har lämnat ditt telefonnummer och mejladress i ansökan så att vi lätt kan nå dig. Får vi inte tag på dig fortsätter vi att ringa till nästa person i reservkön. Reservantagningen pågår ca två veckor in i terminen. Senare än så ringer vi inte in några fler.

Som reserv får du inte hem något informationsbrev från högskolan förrän du har blivit antagen, d.v.s. att studiehandläggaren har ringt eller mejlat dig och erbjudit en plats.

Höstterminen startar vecka 34.

Hur gör jag om jag vill tillgodoräkna tidigare poäng?

Om du tidigare läst kurser eller del av kurser med godkänt resultat som motsvarar något inom dina nuvarande studier, kan du ansöka om tillgodoräknande av de tidigare studierna. Även annan utbildning samt yrkesverksamhet kan vara aktuella kunskaper som kan tillgodoräknas.

För att ansöka om tillgodoräknande måste du vara antagen till utbildning vid Marie Cederschiöld högskola.

För mer information om hur du ansöker, hittar du här.

Som student kan du ansöka om studieuppehåll om du skulle behöva ta en termin eller två ledigt från studierna. Ansökan kan du få av studiehandläggarna, eller hitta på studentwebben. Studieavbrott innebär att du avsäger dig din plats på utbildningen och inte kan återkomma.

Länk till information om ansökan

Obs! Har du precis blivit antagen till vårt program och vill du skjuta upp kursstarten ska du inte ansöka om studieavbrott. Istället ska du ansöka om anstånd, se nedan.

Anstånd med studiestart, vad betyder det?

Om du har blivit antagen på en utbildning men inte kan ta platsen i anspråk den termin som utbildningen startar har du möjlighet att få anstånd med studiestarten, det vill säga att man skjuter upp studiestarten.

Om du vill ansöka om anstånd ska du inte registrera dig på din utbildning! En ansökan om anstånd kan inte beviljas om studierna har påbörjats och du är registrerad i Ladok på kurs eller program. Är du registrerad på utbildningen ska du ansöka om studieuppehåll, se ovan.

Länk till information om ansökan

Verksamhetsförlagd utbildning sker under termin 5 i 16 veckor. För detaljerad kursplan besök högskolans hemsida Länk till annan webbplats..

Högskolan erbjuder alla studenter att studera på lika villkor i en tillgänglig studiemiljö. Läs mer på sidan Studera med funktionsnedsättning. Öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 februari 2024