Regler och rättigheter för examination

Legitimering

Du ska alltid kunna uppvisa giltig och godkänd legitimation i samband med examinationer, även vid digital examination på distans med e-tentaystem. Godkända legitimationer är pass, svenska körkort och identitetskort. Om giltig legitimation inte kan uppvisas vid examinationstillfället får du inte genomföra salsexaminationen.

Salsexaminationer i E-tentasystem

Från och med höstterminen 2022 gäller följande rutiner och regler för samtliga salsexaminationer i E-tentasystem:

 • Dörrarna till examinationssalen öppnar 40 minuter innan examinationsstart.
 • Du som student ska vara på plats i examinationssalen senast 15 minuter innan examinationsstart. Dörrarna stängs 15 minuter innan examinationen börjar.
 • Innan du går in i examinationssalen ska du vara
  • uppkopplad mot det trådlösa nätverket eduroam Länk till annan webbplats. och
  • inloggad i E-tentasystemet
   Det betyder att du är uppkopplad och inloggad när du träder in i examinationssalen. Har du problem med uppkoppling eller inloggning ska du kontakta IT-stöd innan du går in i salen.
 • Utanför examinationssalen kommer du bli ombedd att starta upp datorn, logga in i E-tentasystemet och koppla upp dig mot eduroam. Detta för att säkerställa att inga tekniska problem uppstår inne i examinationssalen.

Obs! Tänk på att du kan dina inloggningsuppgifter (7tecken@mchs.se eller 7tecken@esh.se) utantill eller att du har dem nedskrivna.

Om du inte är på plats i tid, om du inte är uppkopplad mot eduroam eller om du inte kan logga in i E-tentasystemet kommer du inte tillåtas att skriva examinationen.

Examinationsresultat och rättningstid

Examinationen ska vara rättad inom 15 arbetsdagar, om inte särskilda skäl finns.

När din lärare eller examinator har rättat din examination registreras ditt resultat i Ladok Länk till annan webbplats..

 

Särskilt pedagogiskt stöd vid examination

 

Behöver du särskilt pedagogiskt stöd vid examination?

Läs mer här om hur du går tillväga för att få hjälp.

Fusk och plagiat

 

Det är inte tillåtet att försöka att fuska/vilseleda examinatorn vid en examination. Varje fall av misstänkt fusk och plagiat anmäls. Det kan leda till beslut om varning eller avstänging från utbildningen och få stor inverkan på dina studier. Läs mer om fusk och plagiat vid examination och om disciplinära åtgärder.

 

Vad gör jag om jag fått underkänt betyg på en examination?
Ett beslut om betyg kan inte överklagas. Däremot har du som student rätt att begära en motivering av ett underkänt betyg. Kontakta examinator för kursen om du har frågor kring bedömning och betygssättning.

Om du har fått underkänt på en examination har du alltid rätt att göra om examinationen vid ett annat tillfälle (s.k. omexamination). Av kursplanen framgår om antalet examinationstillfällen är begränsade till minst fem tillfällen (ett ordinarie och fyra omexaminationer).

Om du har blivit underkänd på en examination av en och samma examinator, har du möjlighet att ansöka om att få en ny examinator inför en ny examination om inget särskild talar emot det. Kontakta prefekt eller studierektor/programansvarig vid institutionen om du vill ha en ny examinator.

Institutionen för vårdvetenskap
Du har rätt till en ordinarie examination och fyra omexaminationer. Det erbjuds normalt två omexaminationer per termin. För läkemedelsexaminationer erbjuds fyra omexaminationer per termin.

Institutionen för socialvetenskap
Du har rätt till en ordinarie examination och fyra omexaminationer. Det erbjuds två omexaminationer i nära anslutning efter ordinarie tentamen, men beroende på när en kurs ges på terminen kan detta variera. Detta framgår i kursplanen för respektive kurs, se kursplan.

Mer utförlig information om examinationstillfällen finns även i studieguiden till din kurs, se itslearning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 november 2023