Studentinflytande

Som student har du stora möjligheter till inflytande på utbildningen. Anmäl ditt intresse som studentrepresentant till studentkåren.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 november 2023