Ersta Sköndal högskolas logotype
Marie Cederschiöld högskolas logotype

Studentwebben

Sök på Google

MENY

Nya rekommendationer för gravida studerande på verksamhetsförlagd utbildning

[Uppdaterad 2022-01-26] Förtydligande angående rekommendationer för gravida.

GRAVIDA STUDENTER OCH VFU MED ANLEDNING AV COVID-19- PANDEMIN -FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN SKA RÅDA

Både Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket anger att det finns begränsad forskning och information om covid-19 och graviditet. Då kunskapsläget är oklart ska försiktighetsprincipen råda menar Arbetsmiljöverket, vilket innebär att skyddande åtgärder ska tas – se Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gravida och ammande medarbetare, AFS 2007:5. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Denna lag omfattar även studenter som gör VFU ute i vårdverksamheter.

Du som är gravid och ska göra VFU kan inte erbjudas annan VFU-plats. Studieuppehåll beviljas med garanterad plats vid återupptagandet av studierna.

Gravida ska inte vårda patienter med covid-19. Det har Arbetsmiljöverket slagit fast efter ett skyddsombuds begäran om åtgärder. Läs mer här: https://vardgivarguiden.se/globalassets/utveckling/corona/gravid-medarbetare/regiongemensam-faq-for-gravida-medarbetare_covid-19.pdf Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Om du är gravid och ska göra VFU är det viktigt att du kontaktar högskolan, se kontaktuppgifter nedan.
  • Du som är gravid och ska göra VFU kan inte erbjudas annan VFU-plats. Studieuppehåll beviljas med garanterad plats vid återupptagandet av studierna.

Studenter på IVV kontaktar studierektor Malin Olsson, malin.olsson@mchs.se
Studenter på ISV kontaktar VFU-samordnare Lena Blomquist lena.blomquist@mchs.se

Provtagning för pågående eller misstänkt pågående Covid -19 sjukdom för studenter som har verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Studenter som har verksamhetsförlagd utbildning ska, när de arbetar kliniskt eller vistas i vårdgivarens lokaler, följa vårdgivarens rekommendationer. För Region Stockholm gäller dessa rekommendationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För sjuka studenter inom vård och omsorg finns en separat provtagningsprocess. Syftet är att ge snabbare provsvar.

  • Information om hur du går tillväga för provtagning finns på itslearning

Med anledning av covid-19 finns nu nya rekommendationer för studerande på verksamhetsförlagd utbildning.

  • För studenter gäller samma nivå av skyddsutrustning som för medarbetare, varken mer eller mindre.
  • Studenter kan inte välja bort VFU-plats där det finns covid-patienter – alternativ VFU-plats kan ej erbjudas.

Läs mer på Region Stockholms webbsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: .

vÅRA CAMPUS

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

kontakt

Kontakt med lärarna
Studenter når lärarna bäst via lärplattformen Itslearning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt med studiehandläggarna
utbildningsstod@mchs.se

Kontakt med biblioteket
biblioteket@mchs.se

Kontakt med uppdragsutbildningen
uppdrag@mchs.se

Copyright © 2022 Marie Cederschiöld högskola. Alla rättigheter reserverade