Nya rekommendationer för gravida studerande på verksamhetsförlagd utbildning

[Uppdaterad 2022-01-26] Förtydligande angående rekommendationer för gravida.

GRAVIDA STUDENTER OCH VFU MED ANLEDNING AV COVID-19- PANDEMIN -FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN SKA RÅDA

Både Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket anger att det finns begränsad forskning och information om covid-19 och graviditet. Då kunskapsläget är oklart ska försiktighetsprincipen råda menar Arbetsmiljöverket, vilket innebär att skyddande åtgärder ska tas – se Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gravida och ammande medarbetare, AFS 2007:5. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Denna lag omfattar även studenter som gör VFU ute i vårdverksamheter.

Du som är gravid och ska göra VFU kan inte erbjudas annan VFU-plats. Studieuppehåll beviljas med garanterad plats vid återupptagandet av studierna.

Gravida ska inte vårda patienter med covid-19. Det har Arbetsmiljöverket slagit fast efter ett skyddsombuds begäran om åtgärder. Läs mer här: https://vardgivarguiden.se/globalassets/utveckling/corona/gravid-medarbetare/regiongemensam-faq-for-gravida-medarbetare_covid-19.pdf Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Om du är gravid och ska göra VFU är det viktigt att du kontaktar högskolan, se kontaktuppgifter nedan.
  • Du som är gravid och ska göra VFU kan inte erbjudas annan VFU-plats. Studieuppehåll beviljas med garanterad plats vid återupptagandet av studierna.

Studenter på IVV kontaktar studierektor Malin Olsson, malin.olsson@mchs.se
Studenter på ISV kontaktar VFU-samordnare Lena Blomquist lena.blomquist@mchs.se

Provtagning för pågående eller misstänkt pågående Covid -19 sjukdom för studenter som har verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Studenter som har verksamhetsförlagd utbildning ska, när de arbetar kliniskt eller vistas i vårdgivarens lokaler, följa vårdgivarens rekommendationer. För Region Stockholm gäller dessa rekommendationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För sjuka studenter inom vård och omsorg finns en separat provtagningsprocess. Syftet är att ge snabbare provsvar.

  • Information om hur du går tillväga för provtagning finns på itslearning

Med anledning av covid-19 finns nu nya rekommendationer för studerande på verksamhetsförlagd utbildning.

  • För studenter gäller samma nivå av skyddsutrustning som för medarbetare, varken mer eller mindre.
  • Studenter kan inte välja bort VFU-plats där det finns covid-patienter – alternativ VFU-plats kan ej erbjudas.

Läs mer på Region Stockholms webbsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 mars 2022