Stegvis återgång till campusundervisning under höstterminen 2021

Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd som börjar gälla från den 1 juni 2021 innebär att kravet på att utbildningar för vuxna ska bedrivas som distansundervisning upphör att gälla.

Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att det är möjligt att stegvis återgå till undervisning på plats, men att det ska ske under ordnade former och med hänsyn till rådande smittspridning. Det allmänna rådet och regeringsuppdraget riktat mot statliga myndigheter att arbeta hemifrån gäller fortfarande fram till den 15 september.

Utbildning vid högskolan kan bedrivas på plats från och med höstterminen 2021, förutsatt att smittläget så tillåter. Övergången från distansundervisning till undervisning på plats kommer att ske gradvis och under ordnade former. Det är angeläget, särskild under tidig höst, att verksamheten anpassas i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar för att minska spridningen av Covid-19.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juni 2021