Ersta Sköndal högskolas logotype
Marie Cederschiöld högskolas logotype

Studentwebben

Sök på Google

MENY

Covid-19: VFU (verksamhetsförlagd utbildning)

[Senast uppdaterad 28 november -22] Region Stockholms rekommendationer avseende medarbetare och studerande. Läs mer här Länk till annan webbplats..

[Senast uppdaterad 19 januari -22] Vaccinationserbjudande till studenter på VFU. Läs nyheten här.

[Senast uppdaterad 20 augusti -21] Nytt beslut från prefekt på institutionen för vårdvetenskap angående VFU finns publicerad på itslearning.

Tidigare uppdateringar

[Senast uppdaterad 11 juni] Med hänvisning till Region Stockholms avrådan kommer högskolan inte att ta emot internationella studenter till VFU under hösten. Med anledning av den hårt ansträngda vården, det merarbete som kommer behöva ske i och med kompensering av vårens inställda VFU samt det osäkra läget gällande pandemins utbredning och höstens reserestriktioner prioriteras inom Region Stockholm studenter på svenska lärosäten som är behov av VFU för att kunna ta examen.

[Senast uppdaterad 2020-04-02] Studenter som just nu är på VFU eller på annat sätt gör praktik följer de instruktioner som de får av respektive arbetsgivare. Det är viktigt att stanna hemma om man har förkylningssymptom.

Uppdatering 2020-04-02

  • Beslut från Region Stockholm att tillfälligt stoppa VFU för vissa studentgrupper: För att kunna prioritera och bereda VFU-plats inom somatisk vård för studenter på sjuksköterskeprogrammens sista termin (T6), upphör nu pågående eller planerad VFU inom somatisk vård för sjuksköterskestudenter på termin 3 (T3 soma) med start den 6 april. Läs hela beslutet här , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster..

    De studenter som berörs kommer istället beredas plats på kurser på termin 4 och kommer att genomföra sin VFU-praktik i höst. Närmare information kommer att skickas ut till berörda studenter i början på nästa vecka.
  • Regeringen har beslutat att införa besöksförbud på äldreboende. Besöksförbudet omfattar dock inte högskolans VFU-placeringar på äldreboende.


DETTA GÄLLER VID SJUKDOMSSYMTOM

Var uppmärksam på luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber och ring sjukvården 1177 Vårdguiden för bedömning. Stanna hemma om du är sjuk oavsett om du misstänker corona eller inte.

 

Frågor och svar

Bör ni inte ställa in VFU under rådande omständigheter?

Regionens önskemål är att VFU fortsätter och anpassas, så att studenter kan utexamineras till sommaren eftersom de behövs i vården. Högskolan har hörsammat detta: verksamhetsförlagd utbildning är en del av din utbildning och grund för din examination. Vi befinner oss just nu i ett extraordinärt läge där både samhället i stort och vår profession i synnerhet prövas. Vi är övertygade om att den kunskap ni studenter inhämtat under de tidigare terminerna, kommer till nytta under VFU-perioden liksom de kollegor och patienter ni kommer att möta i vardagen. Samtidigt är det vårt uppdrag att utbilda, rusta och stödja våra studenter för de situationer ni möter, och vi arbetar hårt för att det ska fungera även i den här situationen.

Vad ska jag göra om jag är sjuk och inte kan komma till VFU-platsen?

Du sjukanmäler dig till den verksamhet där du gör din VFU.

Vi följer de riktlinjer som Region Stockholm beslutat och som gäller för såväl medarbetare som studenter.

Ska jag komma till min VFU-plats om jag misstänker att jag kan ha smittats av Covid-19 men inte har symtom?

Studenter som har verksamhetsförlagd utbildning ska, när de arbetar kliniskt eller vistas i vårdgivarens lokaler, följa vårdgivarens rekommendationer. För Region Stockholm gäller dessa rekommendationer Länk till annan webbplats.

För sjuka studenter inom vård och omsorg finns en separat provtagningsprocess. Syftet är att ge snabbare provsvar. Information om hur du går tillväga för provtagning finns på itslearning.

Det finns Coronasmittade patienter där jag har VFU, kan jag byta den placering jag redan fått?

Region Stockholms instruktioner är att studerande kan delta under handledning i patientnära vård av patient med covid-19. Detta under förutsättning att den studerande har fått adekvata instruktioner gällande rutiner vid vård av misstänkt eller konstaterat smittad patient samt har fått träna detta med handledare inför nära patientkontakt. Vid deltagande i patientnära vård ska studenter använda skyddsutrustning enligt samma rekommendationer som gäller för medarbetare. Studenter har möjlighet att avstå deltagande i patientnära vård av patienter med covid-19.

Om du upplever arbetsmiljöproblem på din plats, eller om gällande rutiner inte följs på VFU-platsen, kontakta din kursledare/handledare.

Jag är väldigt orolig på min VFU-plats, kan jag avbryta min utbildning och fortsätta senare?

Vi är lyhörda inför att våra studenter får uppleva mer stress och okända situationer under den här VFU-perioden och arbetar hårt för att ge er det stöd ni behöver. Kontakta gärna din kursledare/handledare – vi har nu tätare kontakter för att stödja studenter. Du kan också få hjälp med att hantera stress och oro från studenthälsan. Prata gärna med dina studiekamrater. Ytterst kan det också hjälpa att veta att om du känner stor oro, så har du möjlighet att skjuta på din utbildning. Kontakta i så fall studierektor Mona Söderlund.

Jag befinner mig i en riskgrupp. Ska jag genomföra min VFU ändå?

Det är verksamheten, där du genomför din VFU, som har ansvar för din trygghet under din VFU, och deras direktiv du ska följa. Vi rekommenderar dig att ta en dialog med din handledare vid verksamheten för att komma överens om dina specifika arbetsuppgifter.

Vilket ansvar tar Marie Cederschiöld högskola för oss om vi som studenter blir smittade under vår VFU?

Marie Cederschiöld sätter alltid studenters och medarbetare hälsa och säkerhet i första hand. Det är samtidigt ett ansvar vi delar med VFU-verksamheterna att säkra studenternas trygghet under den verksamhetsförlagda utbildningen. Du måste därför följa de direktiv som gäller hos den verksamhet du är placerad. Om du upplever att din VFU är osäker, kontakta din kursledare/handledare. Du ska informera din kursledare/handledare om gällande rutiner inte följs på VFU-platsen.

Måste jag utföra omvårdnadshandlingar även om avdelningen inte har plastförkläden så att det räcker till alla?

Oförutsedda händelser kan komma att ske i vården just nu. Situation är extraordinär och ställer tuffa krav på vår profession. VFU är en del av utbildningen, men ansvaret för dig under din VFU har verksamheten där du är placerad. Arbetsgivaren har samma ansvar för din arbetsmiljö som för andra anställda. Du ska inte vistas i riskmiljöer utan ordentlig genomgång av vilka rutiner som används på just den platsen. Vid deltagande i patientnära vård ska studenter använda skyddsutrustning enligt samma rekommendationer som gäller för medarbetare. Om du upplever att din VFU är osäker, kontakta din handledare. Just nu har högskolans kursledare även tätare kontakt med varje student.

Jag är gravid. Vad gäller för mig?

GRAVIDA STUDENTER OCH VFU MED ANLEDNING AV COVID-19 PANDEMIN
Arbetsmiljöverket har gjort en ny bedömning som innebär att gravida medarbetare inom hälso- och sjukvården kan arbeta med patienter som är misstänkt eller konstaterat smittade av covid-19, om inte den individuella riskbedömningen visar annat. Läs mer om arbetsmiljöverkets bedömning här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

  • Student som på grund av graviditet inte kan genomföra/ slutföra sin VFU på grund av graviditet beviljas studieuppehåll med garanterad plats vid återupptagande av studierna. Kontakta din din VFU-samordnare, se kontaktuppgifter nedan.

Studenter på IVV kontaktar studierektor Mona Söderlund mona.soderlund@mchs.se
Studenter på ISV kontaktar VFU-samordnare Lena Blomquist lena.blomquist@mchs.se

Jag går i termin 6, finns det någon risk för att jag inte kommer att kunna ta examen som planerat?

Region Stockholm prioriterar att studenter i termin 6 kan fullgöra sin VFU, för att de ska kunna slutexamineras. Region Stockholm har behov av examinerad/legitimerad sjukvårdspersonal.


Denna information till studenter på Marie Cederschiöld högskola uppdateras kontinuerligt utifrån utvecklingen av smittspridning.

Senast uppdaterad: .

vÅRA CAMPUS

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

kontakt

Kontakt med lärarna
Studenter når lärarna bäst via lärplattformen Itslearning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt med studiehandläggarna
utbildningsstod@mchs.se

Kontakt med biblioteket
biblioteket@mchs.se

Kontakt med uppdragsutbildningen
uppdrag@mchs.se

Copyright © 2022 Marie Cederschiöld högskola. Alla rättigheter reserverade