Ersta Sköndal högskolas logotype
Marie Cederschiöld högskolas logotype

Studentwebben

Sök på Google

MENY

Covid-19: Studera utomlands/Mobilitet

[Senast uppdaterad 23 september 2021] Samtliga VFU-relaterade utbyten som Erasmus och Nordplus i Sverige, Norden och Europa ställs in under vårterminen 2022.

[Senast uppdaterad 3 september ] Högskolan återgår till campusförlagd undervisning och examinationer under hösten i den takt det är möjligt. Tills vidare kommer vi inte att skicka ut studenter på fältstudier och praktik utanför Sverige. Vi tar inte heller emot några nya inkommande mobilitetsstudenter. Vi följer reserekommendationerna från Utrikesdepartementet med avrådan till flera länder i Europa och övriga världen. Flera av våra europeiska partnerlärosäten har också karantänsregler och/eller egna riktlinjer som vi också måste ta hänsyn till. Sammantaget betyder detta att vi under resterande delen av 2020 inte kommer skicka ut några studenter och lärare på mobilitet. Situationen för vårterminen 2021 är också oklar och vi kommer fortlöpande att följa utvecklingen under hösten och återkommer med information om eventuella utlysningar om och när dessa blir möjliga till länder där det inte finns någon avrådan. Utifrån dessa riktlinjer gör vi sedan bedömningar huruvida det är möjligt eller ej att öppna för ut- och inresor, eftersom läget fortfarande kan vara instabilt och ändras med kort varsel. För UD:s regler om avrådan och konsekvenser för försäkringar så hänvisar vi till länken nedan. Det finns också stora begränsningar för svenska ambassader och konsultat att hjälpa nödställda svenskar i samband med pandemier och andra katastrofer. Vi väger samman alla dessa delar innan vi fattar beslut om att åter kunna skicka ut och ta emot mobilitetsstudenter.

[Senast uppdaterad 11 juni] Högskolan följer noggrant UD:s reserekommendationer och generella restriktioner som gäller i Sverige, Europa och runt om i världen. VFU inom ramen för Nordplus eller Erasmus i Europa till hösten verkar vara svårt att genomföra. Det har skett gradvisa lättande på restriktioner i flera länder, men osäkerheten är fortsatt stor. När det gäller andra typer av mobilitet som MFS och Linnaeus-Palme upprätthåller högskolan en nära dialog med berörda studenter.

Med hänvisning till Region Stockholms avrådan kommer högskolan inte att ta emot internationella studenter till VFU under hösten. Med anledning av den hårt ansträngda vården, det merarbete som kommer behöva ske i och med kompensering av vårens inställda VFU samt det osäkra läget gällande pandemins utbredning och höstens reserestriktioner prioriteras inom Region Stockholm studenter på svenska lärosäten som är behov av VFU för att kunna ta examen.

[Senast uppdaterad 26 mars] Studenter utomlands uppmanas att hålla sig uppdaterade via Folkhälsomyndighetens och UD:s webbsidor om det allmänna smittoläget och utvecklingen av coronaviruset.

Berörda studenter ska hålla nära kontakt med de internationella samordnarna på respektive institution innan eventuella beslut fattas om hemresa och andra relaterade frågor.

Uppdatering 2020-03-26: Information om coronavirusets påverkan på MFS-programmet på Universitet- och högskolerådets hemsida:

https://www.utbyten.se/program/minor-field-studies/information-for-mfs-med-anledning-av-coronaviruset/ Länk till annan webbplats.

Information från AIG (reseförsäkring)

Eftersom UD nu avråder från resor till alla länder så omfattas eventuella avbeställningskostnader. Dock uppmanas den försäkrade att i första hand söka ersättning hos flygbolaget och sedan hos oss. Nedan finner du lite mer information kring de olika punkterna som vi får flest frågor om just nu.

Avbeställning:
Tjänsteresevillkoret omfattar i grunden avbeställning till följd av sjukdom, olycksfall, dödsfall eller andra oförutsedda händelser som den försäkrade ej kan påverka.

Om UD eller WHO går ut med en avrådan att resa till ett specifikt område på grund av risk för smitta av Corona viruset kan försäkringen ersätta/omfatta avbeställningen.

Om man avbokar resa p.g.a. oro för smitta av coronavirus gäller inte försäkringen. Det bästa är att den försäkrade gör en skadeanmälan så att en skadereglerare får reglera ärendet utifrån det specifika ärendet.

Evakuering:
Försäkringen omfattar nödvändiga och skäliga extra kostnader för resa och boende på en säker plats. Åtgärden skall vara beordrad av statlig myndighet och limiten är SEK 500 000.

Karantän
Om man blir satt i karantän på resmålet kan försäkringen omfatta nödvändiga och skäliga extra kostnader för resa och logi. Åtgärden skall vara beordrad av statlig myndighet och limiten är SEK 30 000. Förlorad arbetsinkomst ersätts ej.

Denna information till studenter på Ersta Sköndal Bräcke högskola uppdateras kontinuerligt utifrån utvecklingen av smittspridning.

Senast uppdaterad: .

vÅRA CAMPUS

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

kontakt

Kontakt med lärarna
Studenter når lärarna bäst via lärplattformen Itslearning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt med studiehandläggarna
utbildningsstod@mchs.se

Kontakt med biblioteket
biblioteket@mchs.se

Kontakt med uppdragsutbildningen
uppdrag@mchs.se

Copyright © 2022 Marie Cederschiöld högskola. Alla rättigheter reserverade