Ersta Sköndal högskolas logotype
Marie Cederschiöld högskolas logotype

Studentwebben

Sök på Google

MENY

Information med anledning av corona, covid-19

Denna information till studenter på Ersta Sköndal Bräcke högskola uppdateras kontinuerligt utifrån utvecklingen av smittspridning.

[Senast uppdaterad 2022-02-04] Nu släpps restriktionerna - successiv återgång (igen)

[Senast uppdaterad 2021-09-20] Nästan alla restriktioner tas bort den 29 september

[Senast uppdaterad 2021-06-04] Stegvis återgång till campusundervisning under hösten 2021 Öppnas i nytt fönster.

[Senast uppdaterad 2021-05-17] Bokningsbara platser på campus Ersta och Campus Sköndal. Öppnas i nytt fönster.

[Senast uppdaterad 23 november] Information med anledning av den ökade smittspridningen av Covid-19

[Senast uppdaterad 20 augusti] För studenter på sjuksköterskeprogrammet finns nytt prefektbeslut gällande återgång till campusförlagd undervisning. Läs prefektbeslutet på itslearning.

[Uppdatering 2020-06-11]
Högskolan återgår till campusförlagd undervisning och examinationer under hösten i den takt det är möjligt. Läs mer här.

Högskolan följer noggrant UD:s reserekommendationer och generella restriktioner som gäller i Sverige, Europa och runt om i världen. VFU inom ramen för Nordplus eller Erasmus i Europa till hösten verkar vara svårt att genomföra. Det har skett gradvisa lättande på restriktioner i flera länder, men osäkerheten är fortsatt stor. När det gäller andra typer av mobilitet som MFS och Linnaeus-Palme upprätthåller högskolan en nära dialog med berörda studenter.

Med hänvisning till Region Stockholms avrådan kommer högskolan inte att ta emot internationella studenter till VFU under hösten. Med anledning av den hårt ansträngda vården, det merarbete som kommer behöva ske i och med kompensering av vårens inställda VFU samt det osäkra läget gällande pandemins utbredning och höstens reserestriktioner prioriteras inom Region Stockholm studenter på svenska lärosäten som är behov av VFU för att kunna ta examen.

Uppdatering 2020-04-02

 • Beslut från Region Stockholm att tillfälligt stoppa VFU för vissa studentgrupper: För att kunna prioritera och bereda VFU-plats inom somatisk vård för studenter på sjuksköterskeprogrammens sista termin (T6), upphör nu pågående eller planerad VFU inom somatisk vård för sjuksköterskestudenter på termin 3 (T3 soma) med start den 6 april. Läs hela beslutet här , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster..

  De studenter som berörs kommer istället beredas plats på kurser på termin 4 och kommer att genomföra sin VFU-praktik i höst. Närmare information kommer att skickas ut till berörda studenter i början på nästa vecka.

Uppdatering 2020-03-27: Under eftermiddagen har Regeringen gått ut med information om att de förbjuder alla allmänna sammankomster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med mer än 50 personer. Beslutet träder i kraft på söndag. Den som bryter mot förbudet kan straffas med böter eller fängelse.

Uppdatering 2020-03-20:

Just nu råder en extrem situation med många tekniska utmaningar. Det innebär att:

 • Lärplattformen ITL, här råder konstant hög belastning, och risk för långa väntetider och avbrott.
 • Ladok, hög belastningar och risk för störningar
 • Diva, hög belastning och risk för störningar

Uppdatering 2020-03-19:

 • Uppdaterade rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, bl a vad som gäller för dig som nyss är hemkommen från resa.
 • Högskolans akademiska högtid den 5 juni är inställd.

Uppdatering 2020-03-18: Läs mer om vad som gäller för ditt studiestöd på CSN:s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdatering 2020-03-17:

 • Med anledning av dagens rekommendation från regeringen övergår högskolan helt till distansundervisning/hemexamination från och med onsdag 18 mars. I de undantagsfall där distansundervisning/hemexamination inte är möjligt ställs verksamheten in. Närmare information till studenter ges från respektive institution/kursansvarig.

 • För att möta behov av samlad kommunikation till studenter har lanseringen av en ny Studentwebb tidigarelagts där vi fortlöpande kommer lägga upp information.

  Länk till annan webbplats.
 • Högskolans lokaler kommer att från och med onsdag 18 mars vara låsta men tillgängliga med hjälp av inpasseringsbricka och kod.

 • Biblioteket har öppet i begränsad utsträckning för studenter

Uppdatering 2020-03-16: Utifrån rådande läge och ansvariga myndigheters rekommendationer har högskolan gjort följande ställningstaganden:

 • Enskilda institutioner utökar möjligheten till digitala lösningar där det går och en del kurser ges nu på distans.
 • Alla måste ta sitt ansvar och bidra till att minimera smittspridningen. Både studenter och medarbetare med symtom på luftvägsinfektion ska stanna hemma. Stanna hemma även om du har lindriga symptom samt stanna hemma minst 48 timmar efter att du blivit frisk. Medarbetare ska sjukanmäla sig enligt ordinarie rutin. Karensdagen är borttagen för att det ska vara lättare för fler att hålla sig hemma vid sjukdom. Har du lättare symptom och känner att du egentligen skulle orka studera eller arbeta hemifrån, kontakta kursansvarig eller chef för att komma överens om hur detta kan genomföras.
 • Högskolans institutioner uppmanas att förbereda för distansundervisning. Kontakta kursansvariga för frågor om vad som gäller för din kurs.
 • Det är upp till respektive arrangör av föreläsningar och evenemang som har färre än 500 deltagare att bedöma om de ska hållas som planerat. Högskolan uppmanar alla medarbetare att vara restriktiva med att hålla stora sammankomster.
 • Högskolan avråder alla medarbetare och studenter att resa utomlands i enlighet med UD:s avrådan för icke nödvändiga resor till alla länder.
 • Tjänsteresor utomlands beviljas inte under rådande omständigheter.
 • Alla planerade besök från samarbetspartners/gäster från andra länder avbokas tills vidare.
 • Medarbetare och studenter som varit utomlands ska arbeta/studera hemma i två veckor. Kontakta chef/kursansvarig för information om möjligheter att arbeta/studera hemifrån.

Uppdatering 2020-03-13:

 • Årets Global session i Skottland ställs in till följd av covid-19.
 • Viss verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är nu inställd av medicinsk hänsyn till äldre vårdtagare. Berörda studenter kommer kontaktas. Institutionerna arbetar med att hitta alternativa undervisningsformer för att undvika att studenterna drabbas.

Uppdatering 2020-03-12: Karensdag, smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab - vad gäller? Läs mer på försäkringskassans hemsida Länk till annan webbplats.

Verksamheten pågår som vanligt, samtidigt som högskolan höjer beredskapen och noggrant följer den fortsatta utvecklingen av spridningen av det nya coronaviruset. Det finns ur smittskyddsperspektiv ingen anledning för friska studenter och medarbetare att stanna hemma.

Det finns inget konstaterat fall av Corona vid högskolan. Det har dock konstaterats att en student är föremål för provtagning efter att, i samband med arbete på fritiden, kommit i kontakt med smittad patient. Studenten har inga symtom och kan därför återgå i tjänst allt enligt uppdaterade riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. Ingen förändring av verksamheten är beslutad.Läs Folkhälsomyndighetens rekommendationer här. Länk till annan webbplats.

Utifrån Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer har högskolan gjort följande ställningstaganden:

DETTA GÄLLER VID SJUKDOMSSYMTOM

Var uppmärksam på luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber och ring sjukvården 1177 Vårdguiden för bedömning. Stanna hemma om du är sjuk oavsett om du misstänker corona eller inte.

DETTA GÄLLER HYGIEN

 • Tvätta händerna ofta, handsprit är också effektivt
 • Hosta och nys i armvecket
 • Stanna hemma när du är sjuk

På Campus Ersta och Sköndal städas toaletterna från och med onsdag den 11 mars två gånger per dag samt att dörrhandtag desinficeras dagligen för att minimera eventuell spridning av virus.

Information med anledning av covid-19, corona - Intranät Ersta Sköndal Bräcke högskola

            Just nu råder en extrem situation med många tekniska utmaningar. Det innebär att:

 • Teams för video-möten har normalt kapacitet för 100 deltagare per e-möte. Högskolans rekommendation på max 40 deltagare bygger på den rekommendation som råder just nu pga. hög belastning.
 • Lärplattformen ITL, här råder konstant hög belastning, och risk för långa väntetider och avbrott.
 • Högskolan arbetar dagligen på att förbättra IKT-verktyg och manualer, håll utkik efter uppdateringar på intranätet Länk till annan webbplats..
 • Ladok, hög belastningar och risk för störningar
 • Diva, hög belastning och risk för störningar

            

Information med anledning av covid-19, corona - Intranät Ersta Sköndal Bräcke högskola

            Just nu råder en extrem situation med många tekniska utmaningar. Det innebär att:

 • Teams för video-möten har normalt kapacitet för 100 deltagare per e-möte. Högskolans rekommendation på max 40 deltagare bygger på den rekommendation som råder just nu pga. hög belastning.
 • Lärplattformen ITL, här råder konstant hög belastning, och risk för långa väntetider och avbrott.
 • Högskolan arbetar dagligen på att förbättra IKT-verktyg och manualer, håll utkik efter uppdateringar på intranätet Länk till annan webbplats..
 • Ladok, hög belastningar och risk för störningar
 • Diva, hög belastning och risk för störningar

            

FÖR STUDENTER

Jag är förkyld. Vad ska jag göra?
Svar: Stanna hemma om du är sjuk.

Jag vågar inte vara på högskolan eftersom jag är rädd att bli smittad – finns det någon möjlighet att kunna studera på distans under den här perioden?

Svar: Verksamheten pågår som vanligt. Den del av undervisningen som är obligatorisk behöver du delta i. Kontakta kursansvarig om du är orolig.

Vad händer om jag missar obligatoriska föreläsningar eller en tenta till följd av sjukdom?

Svar: Är du frånvarande på grund av sjukdom erbjuds du resttentamina och andra examinationsuppgifter enligt kursplan.

Kan jag få extra hjälp eller stöd via Studenthälsan i det rådande läget?

Svar: Studenthälsan genomför inga provtagningar eller andra medicinska åtgärder i samband med corona.

Jag ska/är på utbytesstudier och känner mig orolig, vad ska jag göra?

Svar: Ta kontakt med din institution för att diskutera vad du vill och kan göra.


Kontakta kursansvarig om du har ytterligare frågor.

Senast uppdaterad: .

vÅRA CAMPUS

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

kontakt

Kontakt med lärarna
Studenter når lärarna bäst via lärplattformen Itslearning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt med studiehandläggarna
utbildningsstod@mchs.se

Kontakt med biblioteket
biblioteket@mchs.se

Kontakt med uppdragsutbildningen
uppdrag@mchs.se

Copyright © 2022 Marie Cederschiöld högskola. Alla rättigheter reserverade