Vem ska jag kontakta med mina frågor?

På funktionen för utbildningsstöd arbetar vi med flera olika frågor om utbildning, antagning, tentamen med mera.
Du når oss alla på mejl: utbildningsstod@mchs.se. Vill du kontakta någon enskild medarbetare direkt, så finner du våra specifika ansvarsområden här.

Frågor om antagning

Ansvarsområden
- Antagnings
handläggare
- Alternativt urval (socionomutbildningen)
-Studieuppehåll sjuksköterskeutbildningen, specialistsjuksköterska psykiatrisk vård samt distrikt

Ansvarsområden
- Antagnings
handläggare
- Antagningsfrågor
-
Administration av Specialistsjuksköterskeutbildningen inriktning palliativ vård

Frågor om sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeutbildning

Anna Henriksson
Tel: 076-636 50 32

Ansvarsområden
- Studiehandläggare
- Tillgodoräknande, dispens
- Ladok-ansvarig

Anna Lögdberg
Tel: 076-636 50 38

Ansvarsområden
- Studiehandläggare
- Tillgodoräknande (sjuksköterskeutbildningen)

Jenny Wiklund
Tel: 076-636 51 52

Ansvarsområden
- Studiehandläggare
- Anstånd, studieuppehåll
och återupptagande av studier, dispensansökningar (sjuksköterskeutbildningen)

Frågor om socionomutbildning, master- och magisterutbildning inom socialt arbete

Björn Åkerblom
Tel: 072-396 79 96

Ansvarsområden
-
Studiehandläggare
- Tillgodoräknande
- Dispens, anstånd, studieuppehåll och återupptagande av studier

Frågor om utbildningar i kyrkomusik och teologi

Jan Sandström
Tel: 08-555 050 46

Ansvarsområden - psykoterapeut
-
Studiehandläggare
- Tillgodoräknande, dispens, anstånd, studieuppehåll och återupptagande av studier

Frågor om forskarutbildning, internationalisering, kvalitetsfrågor

Anna Lögdberg
Tel: 076-636 50 38

Ansvarsområden
- Forskarutbildning

Jonna Cannelin
Tel: 076-636 51 61

Ansvarsområden
- Internationalisering
- Ladok

Jan Sandström
Tel: 08-555 050 46

Ansvarsområden
- Forskarutbildning

- Remisser

Silja Marit Zetterqvist
Tel: 076-636 50 99

Ansvarsområden
-
Kvalitetssamordnare
- Handläggare disciplinärenden
- Funktionschef

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 januari 2024