Ersta Sköndal högskolas logotype
Ersta Sköndal högskolas logotype
Sök på Google

MENY

Vem ska jag kontakta med mina frågor?

På funktionen för utbildningsstöd arbetar vi med flera olika frågor om utbildning, antagning, tentamen med mera.
Du når oss alla på mejl: utbildningsstod@mchs.se. Vill du kontakta någon enskild medarbetare direkt, så finner du våra specifika ansvarsområden här.

Frågor om antagning

Alf-Roger Kihlstenius
Tel: 076-893 10 02 

Ansvarsområden
- Antagningshandläggare (sjuksköterske- och specialist)
- Reell kompetens (sjuksköterske- och specialistsjuksköterske-utbildningar
- NyA-ansvarig

Ansvarsområden
- Antagnings
handläggare (socionomutbildningen)
- Alternativt urval, reell kompetens (socionomutbildningen)
- NyA

Frågor om sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeutbildning

Anna Henriksson
Tel: 076-636 50 32

Ansvarsområden
- Studiehandläggare
- Tillgodoräknande, dispens, anstånd, studieuppehåll och återupptagande av studier
- Ladok-ansvarig

Anna Lögdberg
Tel: 076-636 50 38

Ansvarsområden
- Studiehandläggare
- Tillgodoräknande (sjuksköterskeutbildningen)

Jenny Wiklund
Tel: 076-636 51 52

Ansvarsområden
- Studiehandläggare
- Anstånd, studieuppehåll
och återupptagande av studier, dispensansökningar (sjuksköterskeutbildningen)
- Tentamenssamordning

Frågor om socionomutbildning, master- och magisterutbildning inom socialt arbete

Björn Åkerblom
Tel: 072-396 79 96

Ansvarsområden
-
Studiehandläggare
- Tillgodoräknande
- Dispens, anstånd, studieuppehåll och återupptagande av studier

Anke Mollema
Tel: 076-636 51 41

Ansvarsområden
-
Studiehandläggare

Frågor om utbildningar i kyrkomusik och teologi samt psykoterapeut

Eva Kjellman
Tel: 076-636 50 64

Ansvarsområden - kyrkomusik/teologi
-
Studiehandläggare
- Tillgodoräknande, dispens, anstånd, studieuppehåll och återupptagande av studier

Jan Sandström
Tel: 08-555 050 46

Ansvarsområden - psykoterapeut
-
Studiehandläggare
- Tillgodoräknande, dispens, anstånd, studieuppehåll och återupptagande av studier

Frågor om forskarutbildning, internationalisering, kvalitetsfrågor

Anna Lögdberg
Tel: 076-636 50 38

Ansvarsområden
- Forskarutbildning
- Handläggare i Akademiskt kollegium

Jonna Cannelin
Tel: 076-636 51 61

Ansvarsområden
- Internationalisering
- Ladok
-
Handläggare i Pedagogiskt kollegium

Jan Sandström
Tel: 08-555 050 46

Ansvarsområden
- Forskarutbildning

- Remisser

Silja Marit Zetterqvist
Tel: 076-636 50 99

Ansvarsområden
-
Kvalitetssamordnare
- Handläggare disciplinärenden
- Funktionschef

Kontakt

Marie Cederschiöld högskola
www.mchs.se Länk till annan webbplats.
info@mchs.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Faktureringsadress

Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

556688-5280

Våra campus

Copyright © 2023 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade