Ersta Sköndal högskolas logotype
Marie Cederschiöld högskolas logotype

Studentwebben

Sök på Google

MENY

Tillgodoräknande av studier

Om du tidigare läst kurser eller del av kurser med godkänt resultat som motsvarar något inom dina nuvarande studier, kan du ansöka om tillgodoräknande av de tidigare studierna.

Även annan utbildning samt yrkesverksamhet kan vara aktuella kunskaper som kan tillgodoräknas.

För att ansöka om tillgodoräknande måste du vara antagen till utbildning vid Marie Cederschiöld högskola.

Så ansöker du om tillgodoräknande

Hur du ansöker om tillgodoräknande i Ladok ser du i den här filmen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Gå till Ladok för studenter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att göra din ansökan.

Tänk på att:

  • Du måste bifoga nödvändiga dokument såsom kursplaner och kurslitteraturlistor aktuella för den termin du läste kursen, och resultatintyg/kursbevis på resultat som inte redan finns i Ladok.
  • Du har 10 arbetsdagar på dig att komplettera en ansökan efter det att uppmaning om komplettering skickats till dig. Om du vill komplettera en redan inskickad ansökan skickas kompletteringar till utbildningsstod@mchs.se. Observera att kompletteringar inte ska läggas in som en ny ansökan i Ladok. Om du inte kompletterat inom 10 dagar, avslutas ditt ärende och du får ansöka på nytt.
  • För att undvika avslag ska din ansökan vara komplett och samtliga efterfrågade bilagor ska vara inskickade.
  • Ansökan om tillgodoräknande behandlas så snart som möjligt efter det att en fullständig ansökan har inkommit. Ambitionen är att handläggningstiden i normalfallet inte ska överskrida 30 arbetsdagar. Mer komplicerade ärenden kan ta längre tid. När beslut tagits får du besked via mail. Vi rekommenderar dig att följa undervisningen till dess att du fått beslutet.
  • Om din ansökan om tillgodoräknande beviljas kan det påverka ditt studiemedel. Det är därför viktigt att du kontaktar CSN angående ändringarna.

Överprövning av beslut

Student som får avslag på hela eller delar av ansökan om tillgodoräknande kan begära överprövning av beslutet. Begäran om överprövning ska ha inkommit till högskolan senast tre veckor efter att beslutet har fattats. Om begäran kommer in för sent kommer den att avvisas.

Mer information

Regler för tillgodoräknande av utbildning på grundnivå och avancerad nivå , 110.1 kB.

Senast uppdaterad: .

vÅRA CAMPUS

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

kontakt

Kontakt med lärarna
Studenter når lärarna bäst via lärplattformen Itslearning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt med studiehandläggarna
utbildningsstod@mchs.se

Kontakt med biblioteket
biblioteket@mchs.se

Kontakt med uppdragsutbildningen
uppdrag@mchs.se

Copyright © 2022 Marie Cederschiöld högskola. Alla rättigheter reserverade