Ersta Sköndal högskolas logotype
Ersta Sköndal högskolas logotype
Sök på Google

MENY

Arbeta som mentor

Vi söker dig som har erfarenhet av högskolestudier och som vill hjälpa en student som är i behov av mentor. Att vara mentor är ett utvecklande extrajobb och även ett bra sätt att förbereda dig inför ditt kommande yrkesliv.

Vad innebär mentorsuppdraget?

Som mentor är det din uppgift att vara ett stöd till studenten. Det handlar vanligtvis om att hjälpa studenten med planering och strukturering av studierna, sätta upp delmål och komma i gång med uppgifterna. Det kan också röra sig om att gå igenom studieuppgifter, tolka innehåll och prioritera vad som är viktigast. Ibland kan det handla om att diskutera igenom de problem som finns i kurslitteraturen. Som mentor utgår du från vad studenten har behov av.

Att vara mentor innebär inte att vara en extra lärare eller handledare, utan vikten ligger på att stötta och ge studenten hjälp till självhjälp.

Högskolan anställer mentorerna som får 150 kr/timme (inkl. semesterersättning).

Hur går mentorskapet till?

Som mentor träffar du studenten som har behov av stöd ca en timma i veckan. Det är möjligt att vara mentor till flera studenter, men alla träffar sker enskilt.

Utöver mentorsmötena med studenten har du sammanlagt fem timmar per termin för inläsning av studieguide och kursplan etc. Därutöver har du en halvtimme för planering inför varje mentorsträff.

Vad krävs för att bli mentor?

För att bli mentor är det önskvärt att du har avverkat minst två terminer av högskolestudier och att du själv har en fungerande studiesituation. Du bör vara en empatisk person med förmåga att strukturera och planera.

Du får ett intyg efter avslutat uppdrag

När ditt uppdrag avslutas får du ett intyg på att du har varit mentor vid Marie Cederschiöld högskola. Att ha varit mentor under studietiden är en merit i ditt framtida yrkesliv.

Anmäl ditt intresse

Om du är intresserad av att arbeta som mentor kan du anmäla ditt intresse via mejl till funka@mchs.se Därefter kommer du att bli kontaktad av samordnaren för pedagogiskt stöd för mer information.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Marie Cederschiöld högskola
www.mchs.se Länk till annan webbplats.
info@mchs.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Faktureringsadress

Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

556688-5280

Våra campus

Copyright © 2023 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade