Ersta Sköndal högskolas logotype
Ersta Sköndal högskolas logotype
Sök på Google

MENY

Arbeta som anteckningsstödjare

Anteckningshjälp är ett värdefullt stöd för en student som på grund av funktionsnedsättning har svårigheter att föra egna anteckningar vid föreläsningar. Som anteckningsstödjare delar du dina anteckningar från föreläsningar med en eller flera studenter. Högskolan anställer anteckningsstödjarna som får 120 kr/timme (inklusive semesterersättning).

Anteckningarna ska vara skrivna på dator och delas digitalt så snart som möjligt efter avslutad föreläsning. Det finns inga mallar för hur anteckningarna ska se ut, men det är viktigt att få med den information som läraren ger utöver vad som står i åhörarkopian. I uppdraget kan ingå att vid behov gå igenom anteckningarna med den som får dem.

Uppdraget sträcker sig så länge som ni är överens om att fortsätta och kan avbrytas när som helst av bägge parter utan uppsägningstid.

När du har avslutat ditt uppdrag kan du mot begäran få ett intyg på att du har varit anteckningsstödjare.

Om du är intresserad av att arbeta som anteckningsstödjare kan du anmäla ditt intresse via mejl till funka@mchs.se Därefter kommer du att bli kontaktad av samordnaren för pedagogiskt stöd för mer information.

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Marie Cederschiöld högskola
www.mchs.se Länk till annan webbplats.
info@mchs.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Faktureringsadress

Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

556688-5280

Våra campus

Copyright © 2023 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade