Försäkringar för studenter

Olycksfallsförsäkring för studenter

Samtliga studenter är försäkrade via olycksfallsförsäkring i If vilket gäller vid verksamhet som ingår i utbildningen, samt under den normala färdsträckan till och från sådan verksamhet. Försäkringen omfattar Norden.

  • Olycksfall under studietid anmäler du till If. För att anmäla skada ringer du till If på nummer 0771-815 818 dygnet runt, eller via mail till skadeservice@if.se.
  • Arbetssskador anmäler du tillsammans med din institution till Försäkringskassan. För mer information om hur du anmäler skador kontakta din institution.
  • Distansundervisning/ studier i hemmet
    Om studenter skulle skada sig i hemmet på grund av ett olycksfall så omfattas en sådan skada av högskolans olycksfallsförsäkring om det har samband med verksamhet som ingår i utbildningen.

Om olycksfall inträffar när studenter sitter hemma och studerar, och som inte alls hänger ihop med studierna är det troligtvis en fråga för den skadelidandes hemförsäkring.

Alla skador utreds och regleras var och en för sig, man tittar på helheten. Vad som har hänt, vad som kan ha orsakat skadan. Rådet är att anmäla skadan till If, om någon student har råkat ut för en olycka i samband med studierna, och så får de titta närmare på vad som har hänt.

Arbetsskador och stickskador under verksamhetsförlagd praktik anmäler du på praktikplatsen tillsammans med din handledare till Försäkringskassan. Mer information finns på http://ki.se/utbildning/arbetsskada-stickskada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Tjänstereseförsäkring AIG (inkluderar studenter)

När du reser utomlands i studiesyfte täcks du av högskolans tjänstereseförsäkring via AIG. Du får mer information via din institution.

Ladda gärna ner AIG:s reseapp före utresa. Läs mer om appen här (öppnas i ny flik). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 november 2023