Ersta Sköndal högskolas logotype
Marie Cederschiöld högskolas logotype

Studentwebben

Sök på Google

MENY

Examinationer

En examination innebär att du som student prövas för betyg på del av en kurs eller på en hel kurs. Examinationen innebär att din lärare eller en examinator testar dina kunskaper genom en uppgift eller tentamen. Läraren eller examinatorn betygsätter din tentamen. Bedömning sker ofta med återkoppling till dig på inlämnad tentamen och betyg ser du i LADOK.

Examinationer sker vanligtvis via lärplattformen itslearning eller via systemet för digital examination som heter Dugga.

 • Endast under våren 2021 för Institutionen för vårdvetenskap: Hemexaminationer – här får student examinationsunderlag via epost för hemexaminationer

Du ska alltid legitimera dig i samband med examination även vid digital examination på distans med Dugga.

Rättningstiden för examination ska inte överstiga mer än 15 arbetsdagar om inte särskilda skäl finns.

Efter varje examination har studenten rätt till genomgång av underkänd examination och få förklaring till varför ett visst betyg givits.

 • Institutionen för vårdvetenskap: Du har rätt till en ordinarie examination och fyra omexaminationer. Det erbjuds normalt två omexaminationer per termin (för läkemedelsexaminationer erbjuds fyra omexaminationer per termin).
 • Institutionen för socialvetenskap: Du har rätt till en ordinarie examination och fyra omexaminationer. Det erbjuds två omexaminationer i nära anslutning efter ordinarie tenta, men beroende på när en kurs ges på terminen kan detta variera. Detta framgår i kursplanen för respektive kurs, se kursplan.

Om du har blivit underkänd två gånger i samma examination så har du rätt att ansöka om en annan examinator inför en ny examination, om inte särskilda skäl talar mot det.

Mer utförlig information om examinationstillfällen finns även i Studieguiden till din kurs.

Examinationsschemat

 • För Institutionen för vårdvetenskap finns examinationsschemat publicerat på Itslearning under Institutionen för vårdvetenskap - dokument och information.
 • För Institutionen för socialvetenskap finns ett dokument som heter “Examinationsformer och lärandemål”.

examinationsresultat

Resultatet på din examination publiceras senast 15 arbetsdagar efter examinationsdatumet om inte särskilda skäl finns.

anmälan till examination

 • Institutionen för vårdvetenskap: Du ser i examinationsschemat om du behöver anmäla dig till examinationen. Anmälan till examinationen sker via studentmejl.
 • Institutionen för socialvetenskap: Har ett dokument som heter ”Examinationsformer och lärandemål” som ger detaljerad information om alla examinationer på en kurs.

Vid anmälan via studentmejl kommer du att få anmälningsmejl 21 dagar innan examinationen. Du ska anmäla dig senast 10 arbetsdagar innan examinationsdagen. När anmälan är genomförd får du bekräftelse till din studentmejl (MCHS-mejl). Om du inte får någon bekräftelse anses du inte ha anmält dig. Inga efteranmälningar tas emot.

Vid frågor som rör själva examination, kontakta kursansvarig/examinator.

Omexamination

För att kunna skriva en omexamination måste du ha en aktuell registrering på kursen. Vilka kursregistreringar du har, ser du i LADOK.

Om registrering saknas, kontaktar du studiehandläggarna via
utbildningsstod@mchs.se

När registrering är klar kan du anmäla dig till examination/omexamination.

Högskolan har inga examinations- eller omexaminationsperioder.

Digital examination

Om du ska skriva din digitala examination i ett examinationsrum via Teams eller Zoom krävs:

 • Internetuppkoppling med lägst 10 Mbit/s
 • Webbläsaren Google Chrome installerad i din dator (för använda Dugga)
 • Headset
 • Extern webbkamera och/eller
 • Mobiltelefon med appen för Teams eller Zoom installerad

Läs mer här om examination i Dugga.

särskilda behov vid examination

Har du särskilda behov vid examination?

Läs mer här om hur du går tillväga för att få hjälp.

Fusk och plagiat

Det är inte tillåtet att försöka att fuska/vilseleda examinatorn vid en examination. Varje fall av misstänkt fusk och plagiat anmäls. Det kan leda till beslut om varning eller avstänging från utbildningen och få stor inverkan på dina studier. Läs mer om fusk och plagiat vid examination och om disciplinära åtgärder.

FRÅGOR kring registrering

Om du har frågor kring registrering för examination, mejla till examinationer@mchs.se

FRÅGOR kring inloggning

Om du har frågor kring inloggning i Dugga, mejla till studentsupport.it@mchs.se


Senast uppdaterad: .

FRÅGOR kring registrering

Om du har frågor kring registrering för examination, mejla examinationer@mchs.se

FRÅGOR kring inloggning

Om du har frågor kring inloggning i Dugga, mejla studentsupport.it@mchs.se


vÅRA CAMPUS

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

kontakt

Kontakt med lärarna
Studenter når lärarna bäst via lärplattformen Itslearning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt med studiehandläggarna
utbildningsstod@mchs.se

Kontakt med biblioteket
biblioteket@mchs.se

Kontakt med uppdragsutbildningen
uppdrag@mchs.se

Copyright © 2022 Marie Cederschiöld högskola. Alla rättigheter reserverade