Ett trettiotal studenter och lärare har samlats på stentrappor i Glasgow. De tittar in i kameran och många av dem ler.

Lyckat Global Sessions 2024 i Glasgow

Global Sessions 2024 ägde under förra veckan rum i Glasgow. 30 av högskolans studenter och tre lärare deltog på plats.

Mellan 27 och 31 maj deltog 30 studenter som går socionom- eller sjuksköterskeprogrammet i Global Sessions 2024. Ett 40-tal studenter från högskolan deltog även digitalt. Aktiviteter under veckan var föreläsningar, grupparbeten, fältbesök och studentpresentationer. Temat för i år var Youth Under Pressure: Promoting Health and Wellbeing in an Age of Multiple Crises.

– Det är lärorikt att få vara med på Global Sessions. Särskilt att få mer kunskap kring klimatförändringar kopplat till min utbildning, då det inte är något vi pratat om tidigare på utbildningen, sa Julia, som går termin fyra på socionomprogrammet.

Studenten Min-Marie som går sjuksköterskeprogrammet sa:

– Att vara på en ny plats gör att perceptionen skärps. Livsöden som jag i hemmamiljö väljer att inte se, går nu rakt in, ofilrerat. Det blir smärtsamt påtagligt hur olika förutsättningar och utmaningar individer har i livet.

Värdar för årets Global Sessions var Glasgow Caledonian University. Global Sessions möjliggörs genom högskolans mångåriga samarbete med Erasmuspartner och även partner utanför EU.

Johan Gärde, lektor och docent på institutionen för socialt arbete, är en av grundarna till Global Sessions som har vuxit från en handfull deltagare till att i år innefatta över 100 deltagare på campus och digitalt. En grupp lärare har arbetat med att arrangera den internationella veckan och planeringen för nästa år har redan börjat.

– Det är väldigt givande att få vara en del av ett sammanhang där vi som lärare kan erbjuda både internationell och interprofessionell möjlighet för studenter att lära tillsammans med oss – något jag tror är väldigt värdefullt för våra studenter som blivande sjuksköterskor och socionomer, sa Åsa Kneck, lektor och docent på institutionen för vårdvetenskap.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juni 2024