Studentenkät 2023

Ett systematiskt förbättringsarbete är en förutsättning för att kvalitetssäkra högskolans verksamheter. Därför genomför Marie Cederschiöld högskola vartannat år en studentenkät. Nu är det dags igen!

Enkäten kommer att skickas till din e-postadress samt som SMS. Svarstiden är 20 november – 3 december 2023.

Ett varmt tack till dig som svarar på enkäten. Ditt svar gör skillnad!

Frågor kring enkäten? Kontakta i så fall studiehandläggare Jonna Cannelin jonna.cannelin@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 november 2023