Examinationsincident 27/10

I fredags skedde en störning/incident under examinationen som påverkade er som genomförde examinationen. Här följer en rapport och kommande åtgärder för att det inte ska hända igen.

Information gällande examination i Inspera 2023-10-27.

För dig som student som var medverkande på examinationen 2023-10-27 där vi upplevde en störning med Inspera.

En vecka innan hade ansvariga för examinationer tillsammans med IT förberett 2 tentamenstillfällen med samtliga anmälda studenter där allting var uppsatt och klart inför den 27 oktober. Kvällen innan examinationen gjorde IT en sista kontroll och test och tog kontakt med supporten på Inspera för att se om det var något som inte stämde.

På morgonen inför examinationen återkopplade Inspera med mer information och när väl det kom fram till att en störning pågick hade starttiden för examinationen påbörjats.

Problemet som uppstod hade inte snabbt kunnat åtgärdas och därför fick ansvariga för examinationer göra en bedömning att två nya examinationstillfällen fick skapas, totalt skapades 145 nya engångsanvändare för tentamenstillfället, därefter administrerades de ut på papper och placerades ut för alla närvarande studenter. Detta resulterade i att examinationen blev försenad och framflyttad med ny starttid 10:30. Ordinarie skrivtid blev 10:30 – 13:30 och förlängd skrivtid 10:30 – 15:00. Vid start kunde sedan samtliga närvarande studenter utföra sin examination.

Ansvariga för examinationer vill tacka alla närvarande studenter för tålamodet, förståelsen och att ni höll humöret uppe trots de problem och förseningar som uppstod vid er första examination.

Ett större efterarbete pågår nu tillsammans med Inspera för att detta inte ska ske igen.

Och rutiner ses över för att säkra upp och förebygga problem i framtiden.

Inför nästkommande examination kommer integration vara helt klar och ni ska kunna logga in med egna konton för att komma ert examinationstillfälle.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 november 2023