Viktigt att du som ska på VFU vaccinerar dig

[Uppdatering 2022-02-15] Tydligare rekommendation angående studerande i Region Stockholm med anledning av covid-19

Region Stockholm har förtydligat rekommendationerna för studenter inom VFU. Här är en sammanfattning de viktigaste punkterna för dig som ska ut på VFU:

  • Region Stockholm förväntar sig att studerande är vaccinerade mot covid-19 inför VFU i patientnära vård samt:
  • Studerande ska ta del av den information som ges till medarbetare på respektive vårdverksamhet där de har sin VFU. Vårdverksamheten ska även säkerställa att så skett.
  • Studerande under VFU omfattas av samma riktlinjer gällande provtagning samt smittspårning för covid-19 som medarbetare.
  • Studerande erbjuds covid-19 vaccin i den allmänna vaccinationen i enlighet med Folkhälsomyndighetens och regionens prioritering.

Från och med vårterminen 2022 så kommer inte studiegången att anpassas för de sjuksköterskestudenter som inte är fullvaccinerade. Därför är det viktigt att du som har kommande VFU inom vården ser till att du är fullvaccinerad i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att du ska vara säker på att kunna fullfölja dina studier och få ut din examen.

Du kan läsa Region Stockholms rekommendationer i sin helhet här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Därför är det viktigt att du som har kommande VFU inom vården ser till att du är fullvaccinerad i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att du ska vara säker på att kunna fullfölja dina studier och få ut din examen.

Har du frågor kring VFU och vaccinationer? Kontakta studierektor på institutionen för vårdvetenskap.

 

FAQ

Jag har haft covid 19, varför måste jag då vaccinera mig?

De verksamheter som tar emot studenter har ”ett stort ansvar att säkerställa kraven på kvalitet och god vård”. Detta innebär att Region Stockholm förväntar sig att du, för att kunna genomföra patientnära uppgifter under VFU, måste vara vaccinerad. Det räcker inte att du har haft covid 19. För att du ska få din examen som sjuksköterska måste du uppfylla målen för det du ska lära dig. Om du är ovaccinerad kommer du inte kunna lära dig sådant som krävs i en patientnära vård, t.ex. hur du lägger om sår etc.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 februari 2022