Tillkommande smittskyddsåtgärder – det här gäller för högskolan i steg 1

Återinförande av restriktioner/försiktighetsåtgärder, som införs i steg 1 med start den 8 december, är inte riktade mot lärosätenas verksamheter. Lärosäten uppmanas fortsatt undervisning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 december 2021