Campusprojektet - vad är på gång?

Det här är på gång i campus-projektet:

programhandling

Förslag på programhandling är framtaget och inväntar att Ersta diakoni gör teknisk undersökning före beslut kan tas. Den tekniska undersökning beräknas vara klar under november och ett beslut kan väntas i december.

Vad är en programhandling? Programhandlingen är ett underlag för byggprojektet, och anger vad de exakta förutsättningarna och förväntningar är på det.


tid för inflytt

Målsättningen är att det finns hyresavtal med tider för inflytt framtaget till årsskiftet. Hyresavtal med tidplan för inflytt, som är en förutsättning för högskolans fortsatta interna projekteringsarbete.


Ventilationsrenovering 2022

Ventilationen på Stigbergsgatan kommer att renoveras under sommaren 2022. Projektplanering pågår.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 november 2021