Ersta Sköndal högskolas logotype
Marie Cederschiöld högskolas logotype

Studentwebben

Sök på Google

MENY

Nytt ramverk för systematiskt kvalitetsarbete och återrapportering till UKÄ

Rektor har beslutat om nytt Ramverk för systematiskt kvalitetsarbete vid högskolan.

I Ramverket beskrivs högskolans syn på kvalitet och systematiskt kvalitetsarbete, styrning och organisation av kvalitetsarbetet samt de processer för genomförande, uppföljning och åtgärder som ingår i det systematiska kvalitetsarbetet. Ramverket är en del av högskolans verksamhetsstyrning och utgör högskolans kvalitetssäkringspolicy. Ramverket ersätter tidigare dokument Program för systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer om högskolans systematiska kvalitetsarbete och ramverk här: Kvalitet - Marie Cederschiöld högskola (mchs.se) Länk till annan webbplats.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beslutade den 28 oktober 2019 att ge högskolan det samlade omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll. Enligt UKÄ:s beslut skulle högskolan senast två år efter beslutet inkomma med en redogörelse för de åtgärder som vidtagits avseende bedömningsområdet Styrning och organisation vilket bedömdes som inte tillfredsställande. Den 28 oktober lämnade högskolan in åtgärdsredovisning av de kvalitetsförbättrande åtgärder som vidtagits.

Senast uppdaterad: .

vÅRA CAMPUS

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

kontakt

Kontakt med lärarna
Studenter når lärarna bäst via lärplattformen Itslearning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt med studiehandläggarna
utbildningsstod@mchs.se

Kontakt med biblioteket
biblioteket@mchs.se

Kontakt med uppdragsutbildningen
uppdrag@mchs.se

Copyright © 2022 Marie Cederschiöld högskola. Alla rättigheter reserverade