Studenter som är ovaccinerade mot covid-19 kan inte garanteras VFU-plats

I enlighet med patientsäkerhetslagen finns ett stort ansvar för vårdgivare att bidra till hög patientsäkerhet. Av patientsäkerhetsskäl säger därför många verksamhetschefer nej till ovaccinerade studerande.

Därför kan du som ska ut på VFU inte garanteras plats om du är ovaccinerad. Har du redan fått VFU-plats och blivit nekad på grund av att du är ovaccinerad kan du inte få ersättningsplats. Du behöver själv informera VFU-verksamheten.

Individuell studiegång kan komma att ordnas för att du ska hinna vaccinera dig. Om VFU inte kan genomföras på grund av att du är ovaccinerad kan det ytterst krävas att du tar studieuppehåll och du riskerar således att inte nå examensmålen i din utbildning.

För frågor generellt kring VFU och vaccination, kontakta Anna Lundell.

För planering av individuell studiegång alternativt studieuppehåll kontakta studierektor Malin Olsson.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 oktober 2021