Ersta Sköndal högskolas logotype
Ersta Sköndal högskolas logotype
Sök på Google

MENY

Rektor har ordet: Nytt namn — Marie Cederschiöld högskola

Ersta Sköndal Bräcke högskola kommer under nästa år byta namn till Marie Cederschiöld högskola.

 

Vem var Marie Cederschiöld? Lektor Elisabeth Christiansson berättar.


Frågor och svar


Varför valdes det här namnet?
Marie Cederschiöld grundade Sveriges första diakonissanstalt 1851 och var dess föreståndare under tio år. Hon arbetade redan från början i linje med den devis som idag är högskolans, Kunskap i människans tjänst. Under hennes ledarskap startades utbildningar inom bland annat sjukvård och socialpedagogik, ännu idag centrala inslag i högskolans utbildningsutbud.

Hur togs beslut i namnfrågan?
Högskolan har sedan 2020 arbetat med att ta fram en ny vision och även ett nytt namn. Vision 2025 – inklusive den särskilda devisen ”Kunskap i människans tjänst” – är central för att förstå och staka ut högskolans identitet och inriktning.

Högskolan ska vara ledande i utveckling av praktiknära forskning och utbildning – med kritisk blick och människors utsatthet i fokus. Genom intern och extern samverkan bygger vi styrka och engagemang som utmanar och skapar nytta.

I samband med att en ny vision tagits fram och att ägargruppen förändrats har också arbetet med att ta fram ett nytt namn åt högskolan pågått. Namnet Marie Cederschiöld högskola fanns bland de namnförslag som lämnades in av medarbetare och studenter.

Även om både studenter, medarbetare, högskolans ledningsgrupp liksom bolagsstyrelsen på olika sätt varit involverade i namnfrågan har beslutet ytterst fattats av ägargruppen, som består av högskolans fyra ägare Bräcke diakoni, Ersta diakoni, Stora Sköndal och Stockholms sjukhem.

Vad säger ägarna om namnbytet?

Vårt mål som ägare har varit att ge högskolan ett namn som markerar verksamhetens unika profil och ursprung. Namnbytet bidrar till att synliggöra verksamhetens djupa historiska rötter men är också ett sätt att lyfta en av de kvinnliga pionjärer som bidrog till att lägga grunden för den svenska välfärden. Högskolan har en unik och viktig roll i det akademiska landskapet och vår förhoppning är att det nya namnet ska stärka och tydliggöra denna roll, säger Åsa Andersson, Helen Mellström, Stefan Nilsson och Karin Thalén.

När sker namnbytet?
Det legala – juridiska – namnet på det bolag som bedriver högskolans verksamhet ändras i början av 2022. Studenter kommer dock att kunna ansöka till högskolan med det nya namnet först under hösten 2022. De första studenterna som antas till högskolan med nytt namn påbörjar sina studier i januari 2023.

Hur kommer namnbytet gå till rent praktiskt?
Det nya namnet fasas in gradvis under 2022. Det innebär att det nya och det gamla namnet kommer att samexistera under en övergångsperiod. Högskolan byter namn juridiskt i början av 2022, men namnbytet kommer att vara helt genomfört, i alla led, först mot slutet av 2022.

Hur kommunicerar ägarna namnbytet?
Högskolans ägare går samtidigt ut med egna pressmeddelanden om namnbytet.

Vilket domännamn kommer vi få?
Högskolan kommer att få mchs.se som domännamn.

Vad blir det för logotyp?
Logotypen är en siluett som har tecknats för att efterlikna de fotografier och porträtt som finns av Marie Cederschiöld. I verkligheten avbildades hon aldrig i profil. Logotypen och högskolan får samtidigt en ny grafisk profil och ett färgschema med en mättad orange signalfärg.

Vad kommer högskolan att heta på engelska?
På engelska kommer högskolan att heta Marie Cederschiöld University. Vår devis Kunskap i människans tjänst på engelska blir ”Knowledge serving mankind”.

Varför heter högskolan ”University” när vi inte är ett universitet?
Med något enda undantag har samtliga högskolor i Sverige med forskarutbildningsrättigheter övergått till begreppet ”University” i sin engelska benämning.

Ska ni byta skylten på fasaden?
Ja, skylten kommer att bytas ut.

Hur påverkar det här mig? När?
Nu går vi in i de praktiska förberedelserna för att byta namn under 2022. Alla delar av högskolan kommer att involveras gradvis i detta arbete. Du kommer att få mer information och underlag när det faktiska namnbytet närmar sig. Genomförandet av namnbytet planeras ske stegvis, för att underlätta övergången.

Vilken förkortning ska jag använda?
Vi använder inte någon förkortning. Om du vill förkorta namnet Marie Cederschiöld högskola använder du istället "högskolan". Se exempel:

Marie Cederschiöld högskola bedriver utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap, socialt arbete, diakoni, teologi, kyrkomusik och psykoterapi samt utbildning på forskarnivå i palliativ vård och social välfärd med inriktning mot civilsamhället. Grunden för högskolans pedagogiska verksamhet är en tilltro till varje students förmåga att självständigt söka kunskap och utvecklas.”

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Marie Cederschiöld högskola
www.mchs.se Länk till annan webbplats.
info@mchs.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Faktureringsadress

Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

556688-5280

Våra campus

Copyright © 2023 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade