Nästan alla restriktioner tas bort den 29 september

Regeringen har meddelat att nästan alla coronarestriktioner tas bort den 29 september. Detta efter att Folkhälsomyndigheten har gjort en samlad bedömning grundad på framförallt den stigande vaccinationstäckningen.

Bland annat försvinner Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att arbeta hemifrån. Detta innebär även att begränsningarna för hur många som får vistas lokalerna återgår till det normala.

Högskolan har tidigare fattat beslut om en gradvis återgång till campus under hösten. Besked om undervisning och examination för höstterminen har tidigare lämnats av institutionerna. Planeringen för återgång till campusbaserat arbete efter att restriktionerna lyfts sker utifrån verksamhetens behov och sker på institutions- och enhetsnivå.

Läs mer om högskolans öppettider här.

STANNA HEMMA OM DU ÄR SJUK

Eftersom utvecklingen kan vända igen behöver alla fortsätta att ta sitt ansvar och bidra till att minimera smittspridningen och de som har möjlighet bör följa Folkhälsomyndighetens rekommendation att vaccinera sig. Fortfarande gäller att du ska stanna hemma om du känner dig sjuk, även vid lindriga symtom.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2021