Ett gemensamt campus: nytt inriktningsbeslut gällande lokaler

Campusprojekt går under 2021 in i en ny fas. Förseningar av Ersta diakonis sjukhusprojekt har gjort att campusprojektet legat i vila men nu fortsätter arbetet med att planera för ett samlat Campus på Stigberget på Södermalm.

År 2017 beslutade högskolans ägare om ett samlat campus på Erstaområdet för verksamheten i Stockholm i lokaler som för närvarande ingår i Ersta sjukhus. På grund av omprioriteringar i byggandet av Nya Ersta sjukhus stod högskolan inför två nya alternativa förslag på lokaler inom Ersta diakonis område på Erstaklippan. Högskolans rektor Roger Klinth har nu fattat beslut om att högskolans lokaler på Stigbergsgatan 30 blir ett så kallat utbildningshus och att högskolans arbetsplatser för medarbetarna samlas på Folkungagatan 127.

Inriktningsbeslutet innebär att nästa steg nu påbörjas med att ta fram en tidsplan för projektet, där färdigställande av det gemensamma campuset (utbildningshus på Stigbergsgatan 30 och personalens arbetsplatser på Folkungagatan 127) planeras till senast runt årsskiftet 2022-2023. Inflyttningen kan dock komma att ske stegvis tidigare om det i planeringsarbetet framkommer möjligheter och tydliga verksamhetsmässiga fördelar.

Jag studerar på campus Sköndal, hur påverkas jag?

Inledningsvis påverkas du inte alls, men i framtiden innebär det att all undervisning kommer ske på Campus Ersta på Södermalm. Närmare information om flytten kommer att kommuniceras i god tid till studenter.

När kommer vi i Sköndal att flytta?

Under hösten 2021 kommer en detaljerad tidsplanering för projektet att tas fram. Närmare information hittar du i höst på studentwebben.

Kommer vi som studenter att kunna vara med och påverka?

I tidigare referensgruppsarbete har studenter varit med och lämnat viktig feedback i projektet kring studentytor. Studentkåren är involverad i arbetet med det nya gemensamma campuset.

Vad innebär det för studenterna att Stigbergsgatan 30 blir utbildningshus?

På Stigbergsgatan 30 förläggs merparten av utbildningslokaler och även för studenterna attraktiva funktioner så som bibliotek, café, pausrum med pentry och trevliga studieytor planeras här. Här finns även studiehandläggarna och temporära arbetsplatser och pausrum och kök för lärare.

När får vi veta mer om det gemensamma campuset?

Håll utkik här på studentwebben för nyheter kring projektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 maj 2021