Högskolebiblioteket inför automatiska omlån

Den 1 april införde biblioteket automatiska omlån. Det innebär att böckerna lånas om automatiskt. En bok kan lånas om maximalt 8 gånger. När boken lånats om maximalt antal gånger måste den återlämnas.

Om en annan låntagare köar på boken eller om du är spärrad sker inga automatiska omlån.

Du får ett mail när boken lånats om eller måste återlämnas. Du som låntagare är alltid ansvarig att hålla reda på när lånetiden på de böcker du lånat går ut.

OBS! Automatiska omlån gäller endast för de böcker som lånats fr.o.m. 2021-04-01. Böcker som lånats innan detta datum måste fortfarande lånas om genom att logga in på Mitt bibliotekskonto på bibliotekets hemsida.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 april 2021