Behöver du lämna tillbaka dina låneböcker?

Nu finns det en återlämningslåda utomhus på Campus Ersta. Återlämningslådan finns vid ingång B, vilket är ingången till vänster om huvudingången.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 december 2020