Ersta Sköndal högskolas logotype
Marie Cederschiöld högskolas logotype

Studentwebben

Sök på Google

MENY

Beslut gällande internationella utbyten inför VT2021

Situationen inför vårterminen 202l vad gäller internationella utbyten är till följd av Covid-19 pandemin fortfarande osäker och svårbedömd. UD har förlängt reseavrådan till länder som högskolan samverkar med.

Region Stockholm har en samlad önskan och vädjan om att lärosätena inte har utbyten under våren 2021. Till detta kommer att högskolan inte har resurser att göra individuella riskbedömningar kring ut- och inresande studenter och medarbetare.

I detta läge bedöms det utifrån ett smittskyddsperspektiv inte försvarbart att återuppta internationella utbyten.

Mot bakgrund av ovanstånde ställs samtliga VFU-relaterade utbyten som Erasmus och Nordplus i Sverige, Norden och Europa in under läsåret 2020-21.

Vad gäller övriga program för internationella utbyten beslutas följande

  • Linnaeus-Palme (Indien): samtliga utbyten ställs in under läsåret 2020-21
  • MFS: samtliga utbyten ställs in under läsåret 2020-21.

Beslutet kan komma att omprövas till följd av förändringar i UD:s reserekommendationer. Sådan eventuell omprövning beslutas av rektor efter samråd med berörda internationell samordnare från respektive institution.

Kortare fältstudier i Europa genomförs för närvarande inte. Beslutet kan komma att omprövas om omständigheterna förändras. Sådan eventuell omprövning beslutas av rektor efter samråd med berörda internationell samordnare från respektive institution

Beslutet gäller från och med nu till och med slutet av vårterminen 202l.

Senast uppdaterad: .

vÅRA CAMPUS

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

kontakt

Kontakt med lärarna
Studenter når lärarna bäst via lärplattformen Itslearning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt med studiehandläggarna
utbildningsstod@mchs.se

Kontakt med biblioteket
biblioteket@mchs.se

Kontakt med uppdragsutbildningen
uppdrag@mchs.se

Copyright © 2022 Marie Cederschiöld högskola. Alla rättigheter reserverade