Successiv återgång till campusförlagd undervisning till hösten

Högskolan återgår till campusförlagd undervisning och examinationer under hösten i den takt det är möjligt.

I enlighet med rekommendation från Folkhälsomyndigheten från 18 mars 2020 har högskolan bedrivit all undervisning på distans. Den 29 maj tillkännagav regeringen att rekommendationen ändras och att högskolor och universitet kan återgå till campusförlagd utbildning från och med den 15 juni 2020. Regeringen anger samtidigt att lärosätena har ett fortsatt stort ansvar att anpassa verksamheten i linje med de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdar för att begränsa smittspridningen i samhället. Ett stort personligt ansvar ligger därför på personal och studenter vid högskolan att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom.

Högskolan återgår till campusförlagd undervisning och examinationer under hösten i den takt det är möjligt. Från den 10 augusti öppnar campuslokalerna, med tydliga direktiv om hur fysiskt distans ska upprätthållas samt att regler kring deltagarantal vid offentliga tillställningar ska följas för event med externa gäster. Beslutet innebär att studenter kommer att behöva genomföra sina studier både fysiskt på plats på campus och via on-line/på distans.

Beslutet kan omprövas om det skulle visa sig att regering och myndigheter ger nya direktiv som påverkar högskolans verksamhet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 juni 2020