Överväldigade och välmotiverade nomineringar till Pedagogiska priset 2020

I slutet av april delades det pedagogiska priset ut vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Pedagogiska priset är en utmärkelse som tilldelas en lärare som visat god pedagogisk skicklighet, och som nominerats av studenterna.

– Det känns väldigt roligt att ha fått detta pris. Jag har tagit mig an uppgiften att göra juridikmomentet roligt, och i nomineringen framkommer det att studenterna tagit till sig det, säger Veronica Ekström.

Det pedagogiska priset har sedan 2008 delats ut vid högskolan fyra gånger tidigare. I år kom det in totalt 93 nomineringar från studenterna där de fått beskriva varför läraren ska premieras samt på vilket sätt läraren i sin undervisning och förhållningssätt har bidragit till studenters lärande och utveckling. Pristagaren väljs därefter ut av högskolans Pedagogiska kollegium efter genomgång av nomineringarna som varit anonymiserade. Förutom äran får pristagaren 10 000 kronor att använda till pedagogisk förkovran.

Medlemmarna i Pedagogiskt kollegium överväldigades i år av alla fina och välmotiverade nomineringar och beslöt därför att inte bara utse en vinnare av priset, utan även ge två lärare hedersomnämnanden. Dessa två lärare var Pardis Momeni och Anna Klarare, vid Institutionen för vårdvetenskap.

För mer information om Pedagogiskt pris, kontakta Emilia Forssell Länk till annan webbplats..

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 maj 2020