Ersta Sköndal högskolas logotype
Marie Cederschiöld högskolas logotype

Studentwebben

Sök på Google

MENY

Vad är en examination?

En examination innebär att du som student prövas för betyg på del av en kurs eller på en hel kurs. Examinationen innebär att din lärare eller en examinator testar dina kunskaper genom en uppgift eller tentamen. Läraren eller examinatorn betygsätter din tentamen. Bedömning sker ofta med återkoppling till dig på inlämnad tentamen och betyg ser du i Ladok.

Nedan kan du läsa mer om vad som gäller vid sals- och hemexaminationer, samt om omexaminationer. Även andra examinationsformer kan förekomma, som exempelvis muntliga prov.

Salsexamination

En salsexamination skrivs antingen på papper i sal eller på datorn via Dugga. Dugga är ett system för digital examination. Läs mer om digital examination i Dugga här Länk till annan webbplats..

Vanligtvis skrivs salsexaminationer på plats vid högskolan, antingen på papper eller i Dugga. Under covid-19-pandemin kan det förekomma att en salsexamination genomförs på distans i Dugga med övervakning via Teams Länk till annan webbplats..

Länk till dokument om Regler för salsexamination vid Marie Cederschiöld högskola.pdf , 461 kB.

Hemexamination

En hemexamination lämnar du in via antingen itslearning, Dugga eller via studentmejlen. Se studieguiden eller examinationsschema för din kurs för mer information.

Omexamination

För att få anmälningsmejl till omexaminationer som kräver anmälan måste du räknas som en s k aktiv student, d v s vara registrad på en kurs under nuvarande termin eller varit inloggad på itslearning under det senaste året. Är du osäker om du är aktiv student mejla, utbildningsstod@mchs.se.

För mer information om examinationer på din kurs

Läs kursdokumenten för just din kurs, som till exempel examinationsschema, kursplan och studieguide. Du hittar kursdokumenten på din kurssida i itslearning.

Senast uppdaterad: .

vÅRA CAMPUS

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

kontakt

Kontakt med lärarna
Studenter når lärarna bäst via lärplattformen Itslearning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt med studiehandläggarna
utbildningsstod@mchs.se

Kontakt med biblioteket
biblioteket@mchs.se

Kontakt med uppdragsutbildningen
uppdrag@mchs.se

Copyright © 2022 Marie Cederschiöld högskola. Alla rättigheter reserverade